Hertzska Villan
TÅGABORGS ÄLDSTA BYGGNAD
1852

Landeriet Nyborg, som byggnaden då kallades,
 uppfördes 1852 av hofmarskalken Nils Barck till dottern Louise.
Övriga ägare har varit:
Ryttmästare Adolf Fredrik Mannerskantz 1859-1862
Greve Alfred Piper 1862-1874
Greve Lage Posse 1874-1876
Grevinnan Elisabeth Piper 1876-1881
Brukspatron Ottonin Lungqvist 1881-1904
Grosshandlare Fredrik Hertz 1904-1947
Helsingborgs stad 1947-1994
1994 köptes anläggningen av arkitekt SAR Ulf Hedlund,
som rustat upp den då rivningshotade villan.

HERTZSKA VILLAN

Vikingsgatan 2

254 38 HELSINGBORG

Telefon: 042 13 44 52 (Malin)

Mobil: 0704-078 076

E-post: info@hertzskavillan.se

www.hertzskavillan.se

Facebook-sidan

Kontakta oss: